Instalaciones

Baixa Tensió

Enllumenat, força, control, regulació, il·luminació de vies públiques generadors, instrumentació.

Trad

Quadres, Quadres de distribució y maniobra.

Fontaneria

Aigua sanitària freda i calenta. Tractament d’aigües. Captació. Depuració. Reg. Saneaments.

Climatització

Calefacció. Climatització confort i industrial. Ventilació. Calderes. Sòls radiants. Sales blanques. Bombes de calor. Refrigeració industrial. Càmeres frigorífiques.