Manteniments

Blink disposa d’un departament de manteniment amb personal especialitzat, dotat amb vehicles taller i equips específics per a realitzar tant els manteniments preventius programats com les actuacions urgents en cas d’averies.

Baixa tensió

Tècnic legal

Manteniment Conductiu

Manteniment Correctiu

Servei 24 hores